The Conferences Turkey

The Conferences Turkey, gelecekte birey, kurum ve toplumların şekillenmesinde en belirleyici etkenin bilgi olacağı bilinciyle, eğitim ve danışmanlık sektöründeki tecrübelerini Türkiye’de bu anlamda düzenlenecek olan fuar, kongre, zirve, seminer ve eğitim organizasyonlarına farklı açılımlar kazandırma vizyonu ile kuruldu.

Bu kapsamda bireylerin ve kurumların beklentilerini analiz edip, onların gelişimine hizmet edecek konu ve konuları belirleyip, müşterilerine somut değerler yaratarak, kurumsal ve bireysel gelişim odaklı çözümlerler sunmayı amaç edinmiştir.

The Conferences Turkey’in sunduğu hizmet, stratejilerin belirlenmesi ve planlamadan, organizasyonların düzenlenmesine kadar pek çok etkinliği kapsamaktadır.

İş dünyası ile akademik dünyayı, müşteri ile markayı, teori ile uygulamayı birlikte sunan bir köprü görevi üstlenerek başarıya giden yolda önemli bir misyon yüklenmiştir.

Ve tüm bunları hayata geçirirken içinde yaşadığı ülkeye ve insanlarına da saygılı olma bilincini kendine görev edinmiş ve her bir organizasyonun bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olması yolunda da önemli adımlar atmıştır.